Zmieniamy częstotliwość naszych OBJAZDOWYCH warsztatów. Zajęcia będą odbywały się każdego dnia w innej miejscowości. Zapraszamy mieszkańców (dzieci, młodzież i dorosłych) całej gminy w wyznaczone miejsca spotkań aby wpólnie spędzić popołudniowy czas. Tematyka i forma  zajęć omówiona była na wrześniowych spotkaniach organizacyjnych i jest  dopasowana indywidualnie  do danego sołectwa. Oczwiście jesteśmy  otwarci na nowe propozycje mieszkańców.  Informację  o miejscach spotkań i tematyce warsztatów będziemy podawać tygodniowo na tablicach ogłoszeń sołeckich, sklepach, fb, naszej str. internetowej. Warsztaty prowadzi Aleksandra Zajkowska - nowy pracownik WOK. 

 

 
**********************************************************************************************
 
*************************************************************************************************
 
 
 
 
 ***********************************************************************************************
                                        KWIETNIOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE !!!!
 
 
 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE MARZEC - FOTORELACJA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znajdź nas na Facebooku